Deutscher Gewerkschaftsbund

W telegraficznym skrócie

Projekt Uczciwa mobilność

Zadanie  
Wspieranie mobilnych pracowników ze środkowo- i wschodnioeuropejskich państw UE w egzekwowaniu stosownych płac i uczciwych warunków pracy na niemieckim rynku pracy.

Środki
Doradztwo mobilnych zatrudnionych w ich językach na temat praw i możliwości istniejących w Niemczech. Przygotowanie i dystrybucja informacji oraz materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.  

Partnerzy projektu
Zarząd Federalny DGB (odpowiedzialność za całość projektu), GFAAJ mbH, Europejskie Stowarzyszenie do spraw Migracji Zarobkowej/European Migrant Workers Union, Project Consult GmbH (PCG), DGB Bildungswerk BUND, Gewerkschaft NGG, IG Metall Ingolstadt

Partnerzy współpracujący
Arbeit und Leben (Praca i Życie) (Berlin, Hamburg, Nadrenia Północna-Westfalia), Arbeiterwohlfahrt Monachium, Betriebsseelsorge (Duszpasterstwo zakładowe) Stuttgart-Rottenburg (Sztutgart-Rottenburg), okręgi i regiony DGB, poszczególne związki zawodowe zrzeszone w DGB

Lokalizacje
Koordynacja projektu w Berlinie, placówki doradcze w Berlinie, Dortmundzie, Frankfurcie nad Menem, Kiel, Mannheim, Monachium, Nürnberg, Oldenburg i Stuttgarcie

Finansowanie
Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych (BMAS), Zarząd Federalny DGB

Czas trwania projektu
Sierpień 2011 – Czerwiec 2020 r

Projekt Uczciwa mobilność (Faire Mobilität) przyczynia się do wyegzekwowania stosownych płac i uczciwych warunków pracy dla pracowników ze środkowo- i wschodnioeuropejskich państw UE na niemieckim rynku pracy. W aspekcie politycznym za projekt odpowiada Zarząd Federalny niemieckiej centrali związków zawodowych DGB. Projekt uzyskał wsparcie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu
...sporządzone zostało opracowanie, w którym zbadano pojawiające się regularnie problemy pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej, ich potrzeby w zakresie doradztwa dotyczącego praw socjalnych i prawa pracy oraz zawarto zalecenia dotyczące działań politycznych.

...utworzono sześć placówek doradczych pierwszego kontaktu, które udzielają pracownikom mobilnym w ich językach informacji z zakresu prawa pracy i prawa socjalanego. Placówki doradcze współpracują z podobnymi instytucjami prowadzonymi przez lokalne podmioty i stanowią część sieci działającej w całych Niemczech.

...zostało opracowane materiały edukacyjne, uczulające na sytuację pracowników mobilnych i opisujące ją. Z pomocą podzielonych na moduły pakietów edukacyjnych szkolone będą rady pracownicze i zakładowe, które z reguły są pierwszymi instytucjami w zakładach i organach administracji, do których zwracają się pracownicy w sprawach dotyczących płac i warunków pracy. Szkolony będzie ponadto personel innych instytucji doradczych z otoczenia związków zawodowych.

...opracowane i zrealizowane zostaną dodatkowe działania wspierające i pogłębiające ponadnarodowy dialog związków zawodowych. 

Kontakt

Faire Mobilität 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-Mail kontakt@faire-mobilitaet.de 
Telefon +49 30 219653721