Deutscher Gewerkschaftsbund

W telegraficznym skrócie

Faire Mobilität ("Uczciwa mobilność")

Zadanie  
Wspieranie mobilnych pracowników ze środkowo- i wschodnioeuropejskich państw UE w egzekwowaniu stosownych płac i uczciwych warunków pracy na niemieckim rynku pracy.

Środki
Doradztwo mobilnych zatrudnionych w ich językach na temat praw i możliwości istniejących w Niemczech. Przygotowanie i dystrybucja informacji oraz materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.  

Partnerzy
Zarząd Federalny DGB (odpowiedzialność za całość projektu), bfw - Unternehmen für Bildung, Europejskie Stowarzyszenie do spraw Migracji Zarobkowej/European Migrant Workers Union, Project Consult GmbH (PCG), DGB Bildungswerk BUND, Gewerkschaft NGG, IG BAU, IG Metall Ingolstadt, IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen

Partnerzy współpracujący
Arbeit und Leben (Praca i Życie) (Berlin, Hamburg, Nadrenia Północna-Westfalia), Arbeiterwohlfahrt Monachium, Betriebsseelsorge (Duszpasterstwo zakładowe) Stuttgart-Rottenburg (Sztutgart-Rottenburg), okręgi i regiony DGB, poszczególne związki zawodowe zrzeszone w DGB

Lokalizacje
Koordynacja projektu w Berlinie, placówki doradcze w Berlinie, Dortmundzie, Erfurcie, Frankfurcie nad Menem, Grünheide, Kilonii, Mannheim, Monachium, Norymberdze, Rhedzie-Wiedenbrück i Stuttgarcie

Finansowanie
Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych (BMAS), Zarząd Federalny DGB

Uczciwa mobilność (Faire Mobilität) przyczynia się do wyegzekwowania stosownych płac i uczciwych warunków pracy dla pracowników ze środkowo- i wschodnioeuropejskich państw UE na niemieckim rynku pracy. W aspekcie politycznym za projekt odpowiada Zarząd Federalny niemieckiej centrali związków zawodowych DGB. Projekt uzyskał wsparcie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Faire Mobilität
...sporządzone zostało opracowanie, w którym zbadano pojawiające się regularnie problemy pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej, ich potrzeby w zakresie doradztwa dotyczącego praw socjalnych i prawa pracy oraz zawarto zalecenia dotyczące działań politycznych.

...utworzono sześć placówek doradczych pierwszego kontaktu, które udzielają pracownikom mobilnym w ich językach informacji z zakresu prawa pracy i prawa socjalanego. Placówki doradcze współpracują z podobnymi instytucjami prowadzonymi przez lokalne podmioty i stanowią część sieci działającej w całych Niemczech.

...zostało opracowane materiały edukacyjne, uczulające na sytuację pracowników mobilnych i opisujące ją. Z pomocą podzielonych na moduły pakietów edukacyjnych szkolone będą rady pracownicze i zakładowe, które z reguły są pierwszymi instytucjami w zakładach i organach administracji, do których zwracają się pracownicy w sprawach dotyczących płac i warunków pracy. Szkolony będzie ponadto personel innych instytucji doradczych z otoczenia związków zawodowych.

...opracowane i zrealizowane zostaną dodatkowe działania wspierające i pogłębiające ponadnarodowy dialog związków zawodowych. 

Kontakt

Faire Mobilität 
c/o IG Metall, Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin
E-Mail kontakt@faire-mobilitaet.de 
Telefon +49 30 219653721