Deutscher Gewerkschaftsbund

Placówki doradcze DGB dla mobilnych zatrudnionych

Placówki doradcze

  • informują o prawach na rynku pracy
  • oferują bezpłatne doradztwo
  • prowadzą doradztwo w kilku językach, w razie potrzeby z udziałem tłumacza
  • udzielają informacji niezależnie od przynależności związkowej
  • działają we współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszonymi w DGB

Pracownicy z innych krajów potrzebują zrozumiałych informacji i kompetentnego doradztwa, aby mogli odnaleźć się na niemieckim rynku pracy. Powołany do życia w październiku 2011 r. projekt Zarządu Federalnego DGB i innych partnerów Uczciwa mobilność jest reakcją na to zapotrzebowanie.

Dwanaście placówek doradczych w Berlinie, Dortmundzie, Erfurcie, Frankfurcie nad Menem, Grünheide, Kilonii, Mannheim, Monachium, Norymberdze, Rhedzie-Wiedenbrück i Stuttgarcie prowadzą działalność i współpracują z lokalnymi instytucjami doradztwa. Oferują one doradztwo pierwszego kontaktu w zakresie prawa pracy i prawa społecznego skierowane do mobilnych zatrudnionych wszystkich branż prowadzone przez pracowników władających obok angielskiego i niemieckiego również co najmniej jednym z języków Europy Środkowej i Wschodniej. Każda z placówek doradztwa posiada ponadto specyficzne pole kompetencji branżowej.

Hotline Polnisch
Faire Mobilität