Deutscher Gewerkschaftsbund

Информация за три минути

Информация за три минути

Проект “Справедлива мобилност”

Задача  
Оказване на съдействие на мобилни работници от държавите на ЕС от Централна и Източна Европа при налагането на справедливи заплати и справедливи трудови условия на германския пазар на труда.

Инструменти 
Консултация на мобилни работници на техните национални езици за техните права и възможности в Германия. Изготвяне и разпространяване на информация и на материали за образование и обучение.

Партньори в проекта
Председателство на Федералната организация на Съюза на германските синдикати (DGB) (цялостна отговорност), GFAAJ mbH, Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen/European Migrant Workers Union, Project Consult GmbH (PCG), DGB Bildungswerk BUND, Gewerkschft NGG, IG Metall Ingolstadt

Партниращи организации 
Arbeit und Leben (Берлин и Хамбург, Северен Рейн-Вестфалия), Arbeiterwohlfahrt München (Мюнхен), пасторална консултационна служба за работещи и безработни към католическата църква Щутгарт-Ротенбург, консултационна служба по въпроси, свързани с работния свят към евангелистката църква - Манхайм, регионални организации на DGB, отделни синдикати на DGB

Места 
Координация на проекта в Берлин, консултативни центрове в Берлин, Франкфурт на Майн, Дортмунд, Кийл, Мюнхен, Манхайм, Нюрнберг, Олденбург и Щутгарт

Финансиране
Федерално министерство на труда и социалната политика (BMAS), Председателство на Федералната организация на DGB

Срок на проекта 
От м. август 2011 г. до м. декември 2020 г.

Проектът “Справедлива мобилност” помага за налагането на справедливи заплати и справедливи трудови условия за работниците от държавите на ЕС от Централна и Източна Европа на германския пазар на труда. Политическата отговорност за проекта носи Председателството на Федералната организация на Съюза на германските синдикати (DGB). Проектът се подпомага от Федералното министерство на труда и социалната политика. и от синдикатите, съставящи Федералната организация на Съюза на германските синдикати (DGB).

В рамките на проекта
... се изготвят периодично проучвания, които имат за цел да представят редовно появяващите се проблеми на работниците от Централна и Източна Европа и необходимостта от консултация в областта на социалното и трудовото законодателство, и дават препоръки за политически действия.

...бяха изградени девет консултационни центъра. В тях на мобилните работници се предоставя информация от областта на трудовото и социалното законодателство на техните национални езици. Консултативните центрове си сътрудничат със сравними институции на локални организации и са част от мрежа, работеща на цялата територия на страната.

...се  разработват образователни материали, които обръщат внимание на ситуацията на мобилните работници и разпространяват информация за нея. Чрез модуларните пакети за допълнителна квалификация ще се обучават работнически съвети, които по правило са първите места за контакт в цеховете и администрациите, когато става дума за заплати и трудови условия. Освен това ще се обучава персоналът и на други консултативни служби, близки до синдикатите.

...се разработват и се провеждат допълнителни мерки, подпомагащи и задълбочаващи транснационалния диалог на синдикалните организации.

Kontakt

Faire Mobilität 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-Mail kontakt@faire-mobilitaet.de 
Telefon +49 30 219653721