Deutscher Gewerkschaftsbund

Информация за три минути

Информация за три минути

Faire Mobilität (“Справедлива мобилност”)

Задача  
Оказване на съдействие на мобилни работници от държавите на ЕС от Централна и Източна Европа при налагането на справедливи заплати и справедливи трудови условия на германския пазар на труда.

Инструменти 
Консултация на мобилни работници на техните национални езици за техните права и възможности в Германия. Изготвяне и разпространяване на информация и на материали за образование и обучение.

Партньори в проекта
Председателство на Федералната организация на Съюза на германските синдикати (DGB) (цялостна отговорност), bfw - Unternehmen für Bildung, Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen/European Migrant Workers Union, Project Consult GmbH (PCG), DGB Bildungswerk BUND, Gewerkschft NGG, IG BAU,  IG Metall Ingolstadt, IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen

Партниращи организации 
Arbeit und Leben (Берлин и Хамбург, Северен Рейн-Вестфалия), Arbeiterwohlfahrt München (Мюнхен), пасторална консултационна служба за работещи и безработни към католическата църква Щутгарт-Ротенбург, консултационна служба по въпроси, свързани с работния свят към евангелистката църква - Манхайм, регионални организации на DGB, отделни синдикати на DGB

Места 
Координация на проекта в Берлин, консултативни центрове в Берлин, Дортмунд, Ерфурт, Франкфурт на Майн, Грюнхайде, Кил, Манхайм, Мюнхен, Нюрнберг, Реда-Виденбрюк и Щутгарт

Финансиране
Федерално министерство на труда и социалната политика (BMAS), Председателство на Федералната организация на DGB

Проектът “Справедлива мобилност” помага за налагането на справедливи заплати и справедливи трудови условия за работниците от държавите на ЕС от Централна и Източна Европа на германския пазар на труда. Политическата отговорност за проекта носи Председателството на Федералната организация на Съюза на германските синдикати (DGB). Проектът се подпомага от Федералното министерство на труда и социалната политика. и от синдикатите, съставящи Федералната организация на Съюза на германските синдикати (DGB).

В рамките на проекта
... се изготвят периодично проучвания, които имат за цел да представят редовно появяващите се проблеми на работниците от Централна и Източна Европа и необходимостта от консултация в областта на социалното и трудовото законодателство, и дават препоръки за политически действия.

...бяха изградени девет консултационни центъра. В тях на мобилните работници се предоставя информация от областта на трудовото и социалното законодателство на техните национални езици. Консултативните центрове си сътрудничат със сравними институции на локални организации и са част от мрежа, работеща на цялата територия на страната.

...се  разработват образователни материали, които обръщат внимание на ситуацията на мобилните работници и разпространяват информация за нея. Чрез модуларните пакети за допълнителна квалификация ще се обучават работнически съвети, които по правило са първите места за контакт в цеховете и администрациите, когато става дума за заплати и трудови условия. Освен това ще се обучава персоналът и на други консултативни служби, близки до синдикатите.

...се разработват и се провеждат допълнителни мерки, подпомагащи и задълбочаващи транснационалния диалог на синдикалните организации.

Kontakt

Faire Mobilität 
c/o IG Metall, Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin
E-Mail kontakt@faire-mobilitaet.de 
Telefon +49 30 219653721