Deutscher Gewerkschaftsbund

16.03.2005
Информация за три минути
Wortbildmarke Faire Mobilität
DGB
Проектот “Справедлива мобилност” помага за налагането на справедливи заплати и справедливи трудови условия за работниците от държавите на ЕС от Централна и Източна Европа на германския пазар на труда. Политическата отговорност за проекта носи Председателството на Федералната организация на Съюза на германските синдикати (DGB). Проектът се подпомага от Федералното министерство на труда и социалната политика и от Европейския социален фонд.
weiterlesen …

Консултативен съвет

 

Бунтенбах, Анели
Член на Федералния изпълнителен комитет на DGB (DGB)

Кърстеску, Дан
Президент на Генералната федерация на синдикатите FAMILIA в Румъния (FGS)

Димитров, Пламен
Президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)

Хайл, Фриц
Промишлен синдикат “Строителство, земеделие, околна среда”, Председателство на Федералната организация (IG Bauen-Agrar-Umwelt, IG BAU)

Хелер, Волфганг
Федерално министерство на труда и социалната политика, началник-управление “Въпроси на европейската политика за заетост и социална политика” (BMAS)

Ярошински, Адам
Генерален секретар на браншовата организация за електропромишлеността на синдикалната организация  “Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych” (OPZZ) в Полша

Юрек, Миечислав
Регионална управа за Западна Померания на Независимия самоуправителен синдикат “Солидарност” (NSZZ "Solidarność") в Полша

Майвег, Бернд
Началник-отдел “Месна и захарна промишленост” в Синдиката “Хранително-вкусова промишленост и ресторантьорство", Главно управление (Gewerkschaft Nahrung-Genuss- und Gaststätten, NGG)

Митов, Веселин
Международен секретар на Конфедерацията на труда ПОДКРЕПА (ПОДКРЕПА) в България

Поличе, Джовани
Директор на дирекция “Миграция/интеграция” в Главното председателство на Промишления синдикат “Миньорство, химия, енергетика” (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, IG BCE)

Рьоцхайм, Улрих
Ръководител на сектор в дирекция “Вътрешна организация на предприятията, участие при вземането на решения, услуги, комуникация и заводи” в Синдиката на железниците и транспорта (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG)

Свеклей, Магдалена
Заместник-директор на дирекция "Политика по пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика в Полша

Юленберг, Волфганг
Ръководител на сектор "Политика и планиране" в Управата на Федералната организация на Обединения синдикат на услугите (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di)

Улбер, Юрген
Юрист в дирекция “Синдикална политика в предприятията", отдел “Законодателство за вътрешната организация на предприятията” към Председателството на Промишления синдикат “Метална промишленост” (IG Metall, IGM)

Kontakt

Faire Mobilität 
DGB, Kapweg 4, 13405 Berlin
Ansprechpartner
Dominique John
E-Mail mobilitaet@dgb.de
Telefon (+49) 030 – 21 240 540