Deutscher Gewerkschaftsbund

Информация за три минути
Wortbildmarke Faire Mobilität
DGB
Проектот “Справедлива мобилност” помага за налагането на справедливи заплати и справедливи трудови условия за работниците от държавите на ЕС от Централна и Източна Европа на германския пазар на труда. Политическата отговорност за проекта носи Председателството на Федералната организация на Съюза на германските синдикати (DGB). Проектът се подпомага от Федералното министерство на труда и социалната политика и от Европейския социален фонд.
weiterlesen …

Kontakt

Faire Mobilität 
DGB, Kapweg 4, 13405 Berlin
Ansprechpartner
Dominique John
E-Mail koordination@faire-mobilitaet.de 
Telefon +49 30 – 21 240 540