Deutscher Gewerkschaftsbund

Informaţii în trei minute

Faire Mobilität («Mobilitate Echitabilă»)

Obiectivul
Sprijinirea lucrătorilor mobili din Europa Centrală şi de Est care provin din state membre ale Uniunii Europene la impunerea drepturilor lor la salarii corecte şi condiţii de muncă echitabile pe piaţa muncii germane.

Metode
Consilierea lucrătorilor mobili în limbile lor materne. Realizarea de studii de specialitate privind problemele juridice şi nevoile de informare ale acestora. Organizarea de conferinţe de specialitate.

Partenerii
Consiliul director federal al Confederaţiei Sindicatelor Germane (DGB, responsabil principal), bfw - Unternehmen für Bildung, Asociaţia europeană pentru sprijinirea lucrătorilor mobili/European Migrant Workers Union, Project Consult GmbH (PCG), Institutul federal de educaţie şi studii sindicale (DGB-Bildungswerk BUND), Sindicatul pentru industria alimentară, hotelerieră şi alimentaţia publică (NGG), Sindicatul pentru metalurgie IG Metall Ingolstadt, Sindicatul pentru metalurgie Berlin-Brandenburg-Sachsen

Parteneri de cooperare
Asociaţia Arbeit und Leben (viaţă şi muncă) (Berlin, Kiel, NRW, Schleswig-Holstein), Arbeiterwohlfahrt AWO München, Asociaţia pastorală Betriebsseelsorge Stuttgart-Rottenburg, Organizaţia bisericească pentru muncitori Mannheim (KDA), District şi circumscripţii regionale ale DGB, alte sindicate ale DGB

Locaţii
Coordonarea Faire Mobilität se realizează la Berlin, centre de consiliere există la Berlin, Dortmund, Erfurt, Grünheide/Brandenburg, Frankfurt am Main, Kiel, Mannheim, München, Nürnberg, Oldenburg, Rheda-Wiedenbrück şi Stuttgart

Finanţarea
Ministerul Federal al Muncii şi al Protecţiei Sociale (BMAS), Consiliul Director federal al Confederaţiei Sindicatelor Germane DGB

Faire Mobilität («Mobilitate Echitabilă»)
În trei minute despre noi

Faire Mobilität ajută la impunerea drepturilor la salarii corecte şi condiţii de muncă echitabile pe piaţa muncii germane pentru lucrătorii din Europa Centrală şi de Est. Responsabil pentru acest Faire Mobilität este Consiliul Director federal al Confederaţiei Sindicatelor Germane (DGB). Faire Mobilität este finanţat de Ministerul Federal al Muncii şi Protecţiei Sociale şi de sindicatele germane implicate.

În cadrul Faire Mobilität
...se elaborează studii cu scopul de a analiza problemele frecvente ale lucrătorilor din Europa Centrală şi de Est şi nevoile acestora de informaţie în domeniul dreptului muncii şi social precum şi în scopul de a face recomandări pentru influenţarea politicilor publice.


...s-au înfiinţat nouă centre de consiliere, unde lucrătorii mobili primesc informaţii despre dreptul muncii şi social în limbile lor materne. Aceste centre de consiliere cooperează cu alte instituţii la nivel local şi fac parte dintr-o reţea operativă la nivel federal.

...se dezvoltă o serie de materiale suport despre situaţia lucrătorilor mobili. Cu ajutorul acestora se realizează cursuri de formare continuă pentru comitetele salariaţilor în întreprinderi, care, de regulă, constituie primul punct de contact în cadrul întreprinderilor şi administraţiilor când este vorba de salarii şi condiţii de muncă. În afară de acestea, se oferă cursuri de formare pentru personalul altor centre sindicale de consiliere.

...se dezvoltă şi se implementează măsuri suplimentare menite să sprijine şi să intensifice dialogul transnaţional între sindicate.

Kontakt

Faire Mobilität 
c/o IG Metall, Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin
E-Mail kontakt@faire-mobilitaet.de 
Telefon +49 30 219653721