Deutscher Gewerkschaftsbund

Centre de consiliere DGB pentru angajaţii mobili

Centre de consiliere

  • informează despre drepturile de pe piaţa muncii
  • oferă consiliere gratuită
  • oferă consiliere în mai multe limbi străine, dacă este necesar şi cu ajutorul unor translatori
  • informează, indiferent dacă solicitantul are statut de membru al sindicatului sau nu
  • lucrează în cooperare cu alte sindicate ale DGB

Centre de consiliere DGB pentru angajaţii mobili

Lucrătorii din alte ţări au nevoie de informaţii inteligibile şi de consiliere competentă pentru a se putea orienta mai bine pe piaţa muncii germană.

Proiectul „mobilitate echitabilă“ al consiliului director federal DGB şi al altor parteneri de proiect, înfiinţat în octombrie 2011, îşi propune să dea un răspuns la această exigenţă.

Cele şase centre de consiliere prevăzute şi-au început activitatea la Berlin, Frankfurt pe Main, Hamburg şi München şi cooperează cu instituţii locale de consultanţă.

Ele oferă o primă consiliere în problemele dreptului social şi al muncii pentru lucrătorii mobili din toate ramurile, consiliere acordată de colaboratorii care vorbesc în afară de limbile germană şi engleză cel puţin una din limbile vorbite în Europa Centrală şi de Est. În plus, fiecare centru de consiliere acoperă în mod prioritar şi competent problemele unei ramuri specifice.

Hotline Rumänisch
Faire Mobilität