Deutscher Gewerkschaftsbund

Rada projektu

 

Annelie Buntenbach
Członek Zarządu Federalnego DGB (DGB)

Dan Cristescu
Prezydent Federatia Generala a Sindicatelor FAMILIA w Rumunii (FGS)

Plamen Dimitrov
Prezydent Konfederacji Niezależnych Związków Zawodowych KNSB w Bułgarii (CITUB)

Fritz Heil
Związek Zawodowy Budownictwa, Rolnictwa, Środowiska IG Bauen-Agrar-Umwelt, Zarząd Federalny (IG BAU)

Wolfgang Heller
Dyrektor w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych, wicedyrektor Departamentu Europejskiej Polityki Zatrudnienia i Spraw Społecznych  (BMAS)

Adam Jarosiński
Sekretarz Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ)

Mieczysław Jurek
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Bernd Maiweg
Kierownik Referatu Przemysłu Mięsnego i Cukrownictwa w Związku Zawodowym Przemysłu Spożywczego i Gastronomii, Zarząd Główny (NGG)

Vesselin Mitov
Sekretarz do spraw międzynarodowych Konfederacji Pracy PODKREPA w Bułgarii (PODKREPA)

Giovanni Pollice
Kierownik Wydziału Migracji/Integracji przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Górnictwa, Przemysłu Chemicznego i Energetyki (IG BCE)

Ulrich Rötzheim
Kierownik Działu do spraw Konstytucji Zakładowych, Współdecydowania, Usług, Komunikacji i Zakładów Zarządu Związku Zawodowego Kolei i Transportu (EVG)

Magdalena Sweklej
Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej RP

Wolfgang Uellenberg
Kierownik Działu Polityki i Planowania w Zarządzie Federalnym Zjednoczonego Związku Zawodowego Usług (ver.di)

Jürgen Ulber
Prawnik w Wydziale Związkowej Polityki Zakładowej, Referat Konstytucji Zakładowych przy Zarządzie IG Metall (IGM)

Kontakt

Faire Mobilität 
DGB, Kapweg 4, 13405 Berlin
Ansprechpartner
Dominique John
E-Mail mobilitaet@dgb.de
Telefon (+49) 030 – 21 240 540