Deutscher Gewerkschaftsbund

Információk: koronavírus és a munkajog (Ungarisch)

Információs koronavírus

Faire Mobilität

1. Mikor maradhat otthon?

Erre a kérdésre nincs egyszerű válasz.
Nem szabad azonban önállóan úgy döntenie, hogy a koronavírustól való félelme miatt nem megy többet dolgozni. A munkáltató ebben az esetben figyelmeztetéssel élhet és el is bocsáthatja.
Ha kapcsolatba lépett egy fertőzött személlyel, a lehető leghamarabb tisztázza, szükséges-e karanténba mennie. Ha felmerül a gyanu, hogy koronavírussal fertőzött, és ennek orvosi tisztázása érdekében távol kell maradnia a munkahelyétől, akkor erről haladéktalanul értesítenie kell a munkáltatót, és munkaképtelenségről szóló igazolást is be kell mutatnia. A kezelő orvos minden koronavírussal fertőzött személyt jelent az egészségügyi hivatalnak, ez előírás. Karantén esetén otthon kell maradnia, és a bérét a munkáltatónak kell tovább fizetnie.

Alapvetően, ha beteg és emiatt munkaképtelen - akár koronavírus, akár valami más miatt -, akkor az orvostól kap munkaképtelenségi igazolást, amelyet azonnal el kell küldenie a munkáltatónak és az egészségbiztosítónak. Ön továbbra is megkapja a munkabérét.

A jelenlegi helyzet miatt, 2020. június 23-ig Ön jogosult a háziorvossal folytatott telefonos beszélgetés alapján akár 14 napra munkaképtelenségrül szóló igazolást kapni. A munkaképtelenségről szóló igazolást Önnek postai úton küldik meg.

Ez azonban csak a következőkre vonatkozik:

  • a felső légúti betegségben szenvedő betegekre, akik enyhe tüneteket mutatnak,
  • a felső légúti megbetegedésben szenvedő betegekre, akiknek enyhe tünetei vannak, és akiknél fennáll a gyanú, hogy a vírussal fertőzöttek lehetnek.

2. Amennyiben Önnél koronavírust diagnosztizáltak

Ha koronavírussal fertőzött, akkor haladéktalanul értesítenie kell a munkáltatót a munkaképtelenségéről, és a betegség várható időtartamát egy munkaképtelenségről szóló igazolással kell a munkáltató és a betegbiztosító felé igazolnia.
A vírus terjedésének csökkentése érdekében jó lenne, ha tájékoztatná a munkáltatót és a kollégáit is a fertőzésről.

3. Mi van akkor, ha van egy fertőzött személy a vállalatnál, ahol dolgozom?

Ön még ekkor sem maradhat otthon. Ha szorosabb kapcsolatban volt az adott személlyel, az egészségügyi hivatal felveszi Önnel a kapcsolatot, és karanténba küldi. Ön azonban továbbra is megkapja a munkabérét (a BGB 616. §-a vagy az IfSG 56. §-a szerint).

4. Üzleti útra kell mennie egy olyan területre, ahol magas a koronavírus elterjedtsége?

A munkavégzési kötelessége alapvetően az üzleti utakra is kiterjed.
Ha azonban a megfertőződés kockázatát egy régió hatóságai (egészségügyi hivatal, kerületi hivatal, rendőrség vagy mások) hivatalosan megállapították, akkor nem kell utaznia ezekbe a régiókba.
A Robert Koch Intézet weboldalán megtalálja az ilyen fertőzött, kockázati területek aktuális leírását: (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html).

5. Mi történik, ha a munkáltatónál a jelenlegi helyzet miatt kevés munka van?

A munkáltatók a Munkaügyi Hivataltól ún. csökkentett munkaidő esetén járó ellátást (Kurzarbeitergeld) igényelhetnek. A munkáltató kompenzációs kifizetést kap az államtól azon alkalmazottai után, akik a kevesebb megrendelés miatt csökkentett munkaidőben dolgoznak, melyet aztán az Ön számára ki kell fizetnie. Ez a kompenzáció a kiesett nettó bér 60% -át teszi ki. Ha legalább egy gyermeke van, akkor a kiesett nettó bér 67% -át kapja.
Ha a munkáltató Önt haza küldi, akkor továbbra is jogosult a munkabérére. Kérje meg a munkáltatót, hogy írásban erősítse meg, hogy haza kell mennie, vagy győződjön meg arról, hogy a munkáltatóval folytatott megbeszélésre tanu jelenlétében kerül sor.
Ha Önt a munkáltató mentesíti a munkavégzése alól,a munkaidőszámlákat nem használhatja fel egyoldalúan. Ehhez minden esetben az Ön jóváhagyása szükséges.
Ha a munkáltató óvintézkedésként úgy dönt, hogy az üzemet/a céget bezárja, akkor is tovább kell fizetnie kell a munkabérét a bezárás ideje alatt.
FIGYELEM! Ne írjon alá olyan papírokat, amelyeket a munkáltató a korona válság miatt ad Önnek. Lehetséges, hogy ezek felmondást, közös megegyezéses felmondást vagy módosító megállapodást tartalmaznak, amely negatív következményekkel járhat az Ön számára.

6. Kereshet-e Ön valamit a csökkentett munkaidő után járó támogatás (Kurzarbeitergeld) mellett?

Az, hogy a mellékállásbólszármazó kiegészítő jövedelem hatással van-e a csökkentett munkaidő után járó juttatás összegére, nagymértékben függ a mellékállás megkezdésének időpontjától.

Ön a mellékállást a a csökkentett munkaidő (Kurzarbeit) alatt kezdte el: Ha Ön a mellékállást a csökkentett munakidőre járó juttatással egy időben vagy annak kezdete után kezdte el, akkor annak összegét figyelembe veszik a csökkentett munkaidőre járó juttatás kiszámításakor. Például általában bruttó 2400 EUR-t kap (cél jutattás). A csökkentett munkaidő miatt azonban kevesebb óraszámban dolgozik, és csak 1000 euró bruttó bért kap a munkáltatótól (tényleges juttatás). Az 1000 és 2400 euró közötti különbség, vagyis bruttó 1400 eurónak először ki kell számolnia a nettó összegét, és a csökkentett munkaidő esetén ennek kapja meg a 60 vagy  67 százalékát. Amennyiben ezen felül mellékállásban dolgozik, amiért pl. 450 eurót kap, akkor az a bérkülönbség, amely után a csökkentett munkaidőre járó juttatás t kapja, bruttó 950 euróra csökken.

A mellékállásból származó javadalmazás figyelembevétele szempontjából nem számít, hogy ezt ténylegesen a fő munkahelyen munkával töltött napon vagy a csökkentett munkaidő miatt kiesett munkanapon érte el. Az sem számít, hogy ez egy társadalombiztosítási kötelezettség alá eső foglalkoztatás vagy mini job. A szabályozás egyaránt vonatkozik az önálló vállalkozásból vagy segítő tevékenységből származó jövedelemre.

Kivétel: 2020. március 27-től a következő alkalmazandó: Ha a részmunkaidős foglalkoztatása rendszerszintű szempontból releváns területhez tartozik (például egészségügyi ellátás, amely kórházakkal vagy gyógyszertárakkal kapcsolatos, mezőgazdaság vagy élelmiszerellátás), a keresett bért nem kell beleszámítani a csökkentett munkaidő után nyújtott támogatásba, feltéve, hogy az így elért teljes jövedelem, amely a keresett jövedelemből, a csökkentett munkaidő után járó juttatásból és a kiegészítő jövedelemből tevődik össze,  nem haladja meg a szokásos bruttó jövedelmet (céljuttatás). Önnek azonnal értesítenie kell a munkáltatóját, ha mellékállást szeretne vállalni vagy fog vállalni. A munkáltató megtilthatja a mellékállást, ha például olyan tevékenységről van szó, amely  a munkáltató tevékenységével versenyben van.

Ön a mellékállást  a csökkentett munkaidőben történő munkavégzés  (Kurzarbeit) előtt kezdte el: Azt a mellékállást, amelyet már korábban elkezdtek, és amelyet csak "folytatnak", a csökkentett munkaidő után járó juttatás számításánál nem vesznek figyelembe. Azokra a munkavállalókra, akik már a csökkentett munkaidő megkezdése előtt mini job keretében vagy egy társadalombiztosítási kötelezettség alá eső foglalkoztatás keretében dolgoztak, a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás utáni juttatás (Kurzarbeitergeld) kiszámításakor és kérelmezésekor semmiféle eltérő szabály nem vonatkozik.

7. Mi történik akkor, ha Ön nem éri el a munkahelyét?

Az út kockázatát alapvetően Ön viseli. Ha Ön nem jelenik meg a munkahelyen, a munkáltató figyelmeztetheti vagy elbocsáthatja, és természetesen Ön  nem fog fizetést kapni. Azt, hogy ilyen esetben egy felmondás jogszerű- e, bíróságnak kell felülbírálnia.  Önnek a felmondást keresettel kell megtámadni a bíróság előtt (lásd az 8. fejezetet: A munkáltató elbocsátotta Önt – Ön aláírt egy dokumentumot, amelyet nem értett meg). A felmondási védelem nélkül - amely csak akkor áll fenn, ha 6 hónapnál hosszabb ideje dolgozik a munkáltatónál, ahol több mint 10 főt foglalkoztatnak teljes munkaidőben - keresetet indítania problematikus lesz.

Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot egy tanácsadó központtal vagy kérjen ügyvédtől jogi tanácsot. Önnek azonban minden esetben értesítenie kell a munkáltatót, hogy nem tud megjelenni a munkahelyén.

8. A munkáltató elbocsátotta Önt – Ön aláírt egy dokumentumot, amelyet nem értett meg

Ellenőriztesse, hogy az Ön felmondása törvényes-e. Ön felléphet egy indokolatlan vagy jogtalan felmondás ellen, ideértve a szóbeli vagy azonnali hatályú felmondást is. A munkaügyi bíróságon keresetet nyújthat be, a felmondás kézhezvételétől számítva azonban csak 3 hét áll rendelkezésére!
Itt található egy minta egy ilyen keresethez, amelyet a 3 hetes határidő betartása érdekében a helyi munkaügyi bíróság jogi irodájában nyújthat be.

 

A felmondással kapcsolatban további információkat itt találhat: https://www.fair-arbeiten.eu/hu/.
Függetlenül attól, hogy felmondást kapott e, vagy a munkáltató által Ön elé tett dokumentumot írt alá, azonnal vegye fel a kapcsolatot egy ügyvédi irodával, a szakszervezettel vagy egy tanácsadó központtal.
Ha keveset keres, akkor a helyi bíróságnál ún. tanácsadáshoz szükséges igazolást (Beratungshilfeschein) kérhet, amelynek segítségével felkereshet egy ügyvédet.

Önnek azonnal álláskeresőnek kell jelentkeznie a Munkaügyi Hivatalnál vagy a JobCenternél! A jelenlegi helyzet miatt ezt telefonon vagy az interneten is megteheti, személyes találkozó nélkül! (https://www.arbeitsagentur.de/eservices)

9. Olyan lakásban él, amelyet a munkáltatótól bérel. El kell hagynia a lakást, ha felmondanak Önnek a munkahelyén?

Nem! Csak akkor lehet kilakoltatni Önt lakásából, ha bírósági határozat van erről. Azonkívül jelenleg utazási korlátozások vannak érvényben. Semmilyen körülmények között nem szabad önként elköltöznie a szállásról, mivel hajléktalan lesz, és nem lesz visszatérési joga. Ez akkor is érvényes, ha csak szóbeli bérleti szerződéssel rendelkezik. Ha nyomás alá kerül, forduljon tanácsadó központhoz vagy a rendőrséghez!

10. Mi történik, ha az Ön munkahelyét az illetékes hatóság karantén alá helyezte, és bezárását rendelte el?  Kap Ön továbbra is munkabért akkor is, ha nem beteg?

Alapvetően Ön továbbra is megkapja a fizetését, ha a munkáltató nem tud Önnek munkát biztosítani. A jelenlegi jogi értelmezés szerint ez vonatkozik arra az esetre is, ha a munkahelyét az illetékes hatóság bezárja.

11. Ha a koronavírus miatt gyermeke óvodáját vagy iskoláját bezárták, Ön otthon maradhat-e és továbbra is megkaphatja-e a fizetését?

Meg kell vizsgálnia, hogy van-e lehetősége a gyermekek felügyeletét másképp megoldani, akár a családon kívüli más személy segítségével. Ez kisgyermekek esetében gyakran nehéz. A lehető leghamarabb beszéljen a munkáltatóval, és együtt mérlegeljék, hogy lehetséges-e az otthonról dolgozás. Amennyiben ez nem lehetséges, és valóban nem tudja  a gyermek felügyeletét máshogy megoldani, akkor otthon maradhat, mert a munkavégzés méltánytalan terhet ró Önre.

Ebben az esetekben a 12 éves kor alatti gyermekek (ideértve a nevelt gyermekeket is) gondozása miatti bevételkiesés okán 2020. március 30. óta kompenzációra jogosult, a gyermek felügyelet miatt kiesett jövedelme után. Ennek előfeltétel az, hogy a felügyeletet semmilyen más ésszerű módon (például a másik szülő útján, vagy intézmény által biztosított felügyelettel) nem tudja megoldani. Olyan kockázati csoportot, mint pl. a gyermek nagyszüleit nem köteles bevonni.

Ahhoz, hogy a gyermekfelügyelet miatt a munkahelyétől távol maradjon, az összes többi lehetőséget ki kell merítenie így pl. az összegyűjtött túlórák leépítésének elsőbbsége van.  A csökkentett munkaidő után járó juttatások szintén prioritást élveznek. Egyébként Ön legfeljebb hat hétre kaphat kompenzációt, azaz a nettó jövedelmének 67% -át, de legfeljebb havi 2,016 eurót. A kifizetést a munkáltató teljesíti, aki visszatérítési kérelmet nyújthat be a felelős állami hatósághoz. A rendelkezés nem vonatkozik azokra az időszakokra, amikor az intézmény az iskolai szünidő miatt egyébként bezárásra kerül, és 2020 végéig korlátozott.

Ha a gyermeke megbetegszik, akkor a szokásos szabályokat kell alkalmazni: a munkavállalók a gyermek betegsége miatt szabadságot vehetnek igénybe. A betegbiztosítási ellátást az egészségbiztosító társaság fizeti ki 10 napig, az egyedülálló szülők számára 20 napig.
Néhány napig van lehetőség arra is, hogy a munkavállaló továbbra is megkapja a fizetését a munkáltatótól, ha ezt a munkaszerződés vagy a kollektív szerződés nem zárja ki.

12. Milyen óvintézkedéseket kell tennie a munkáltatójának, hogy megóvja Önt a koronavírustól?

A munkáltató gondosságra köteles. Például fertőtlenítőszereket kell biztosítania, ha Ön gyakran kerül ügyfelekkel kapcsolatba. Az üzemnek/munkáltatónak információkat kell szolgáltatnia a munkahelyi biztonsági és higiéniai szabályokról, és ehhez biztosítania kell az eszközöket is.

Linkek:

A legfrissebb információk a CORONAVIRUS-ról

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/a-coronáról

Információ a Német Szakszervezeti Szövetségtől (DGB)

https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-5946-11ea-8e68-52540088cada

Információk a Szövetségi Egészségügyi Minisztériumtól (német, angol, orosz, török)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Információ a jelenlegi fejleményekről világszerte és Németország számára (német)

https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html
 


Nach oben

Hotline

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bulgarisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bosnisch Kroatisch Serbisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus und Arbeitsecht Polnisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Rumänisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Ungarisch
Faire Mobilität

Faire Mobilität-Publikationen

Hier bestellen Sie Flyer und Broschüren:

Ansprechpartner Franzisca Pegelow
E-Mail bestellung@faire-mobilitaet.de

Glossar

Begriffe der Arbeitswelt kurz erklärt

Bitte wählen Sie einen Buchstaben:

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K    L   M 

 N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z