Deutscher Gewerkschaftsbund

Информации за Коронавирус и трудово право (Bul­ga­risch)

Информационен вирус на короната

Faire Mobilität

1. Няма лесен отговор на този въпрос.  

Не можете да решавате самостоятелно, да не ходите на работа, поради страх от Коронавирус. Работодателят може да реагира с предупреждение и дисциплинарно уволнение.

Ако сте били в контакт със заразен човек, изяснете възможно най-бързо, дали трябва да бъдете поставен под карантина. Ако е необходимо да отсъствате от работа поради подозрение за зараза с Коронавирус, трябва незабавно да уведомите Вашия работодател и да му представите удостоверение за неработоспособност. Всички лица заразани с Коронавирус се докладват в здравните служби от лекуващия лекар. Това е постановление. В случай на карантина Вие трябва да останете вкъщи и заплатата Ви ще продължи да се изплаща от работодателя.

По принцип важи следното: Ако сте болни и не можете да работите - независимо дали става въпрос за Коронавирус или другo заболяване - ще получите от лекаря удостоверение за неработоспособност, което трябва незабавно да изпратите на работодателя и здравноосигурителната компания. В този случай продължавате да получавате заплатата си.

Поради настоящата ситуация е възможно до 23 юни 2020 г. болнични до 14 дни да  се получават дори само след телефонен разговор с лекаря. Болничният ще се изпраща по пощата.

Това обаче засяга само:

  • Пациенти със заболявания на горните дихателни пътища, които показват леки симптоми
  • Пациенти с нарушения на горните дихателни пътища, които имат леки симптоми и за които се подозира, че са заразени с Коронавирус.

2. При вас е диагностициран Коронавирус.

Ако сте заразени с Коронавирус, трябва незабавно да съобщите на работодателя си за неработоспособността си и да представите болничен лист за очакваната продължителност на заболяването.

За да намалите разпространението на вируса, би било добре да информирате работодателя и колегите си за инфекцията.

3. Какво става, ако има заразен човек в моята компания?

Дори и тогава не можете просто да останете у дома. Ако сте имали по-близък контакт с лицето, здравното ведомство ще се свърже с вас и ще ви изпрати в карантина и вие ще продължите да получавате заплатата си (в съответствие с § 616 BGB или § 56 IfSG).

4. Задължен ли сте да отидете в командировка в район с високо разпространение на Коронавирус?

Задължението за работа се разпростира и върху командировките.

Ако рискът от инфекция в даден регион е официално потвърден от официалните органи (здравен отдел, районна служба, полиция и други), тогава не е необходимо да пътувате до тези региони.

Тук ще намерите интернет страницата на Робърт Кох Институт с актуални описания на рисковите зони(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html).

5. Какво следва, ако Вашата фирма има по-малко работа поради актуалната ситуация?

Работодателите могат да кандидатстват в Агенцията по заетостта за краткосрочни обезщетения (Kurzarbeitergeld) Работодателят получава обезщетение от държавата за тази част от служителите си, която работи по-малко часове, поради намаляващи поръчки. Тази компенсация възлиза на 60 процента от нетната заплата. Ако имате поне едно дете, ще получите 67 процента от нетната Ви заплата.

Ако работодателят все пак ви изпрати в къщи, вие продължавате да имате право на трудово възнаграждение. Помолете го да потвърди писмено, че трябва да се приберете в къщи или се уверете, че на разговора с работодателя Ви имате свидетел.

Натрупаните наднормени часове не могат да се израсходват едностранно от работодателя, в случай, че той ви освобождава от работа. Винаги се изисква вашето съгласие.

Ако работодателят реши да закрие фирмата като предпазна мярка, той трябва да продължи да изплаща Вашата заплата за периода на закриването.

ВНИМАНИЕ! Не подписвайте никакви документи, които работодателят Ви представя поради кризата с Коронавирус. Това могат да бъдат документи за уволнение, споразумение за прекратяване или споразумение за промяна на работния Ви договор, които могат да имат отрицателни последици за вас.

6. Позволено ли е да имате допълнителни доходи докато получавате краткосрочни обезщетения (Kurzarbeitergeld)

Дали допълнителният доход от мини заетост (Minijob) оказва влияние върху размера на краткосрочните обезщетения (Kurzarbeitergeld), до голяма степен зависи от това, кога е започнала допълнителната заетост.
Начало на допълнителната заетост по време на краткосрочните обезщетения: Ако сте започнали допълнителната заетост по едно и също време или след влизане в сила на краткосрочните обезщетения, тази сума се взема предвид при изчисляване на краткосрочните обезщетения. Например, обикновено получавате бруто 2400 евро (заплата, която трябва да получите). Поради влизане в сила на краткосрочните обезщетения получавате само 1000 евро брутна заплата от работодателя (действителна заплата). За разликата между 1000 и 2400 евро (изчислена от 1400 евро бруто), ще получите краткосрочни обезщетения, равни на 60 или 67 процента от брутната сума, произтичаща от 1400 евро бруто. Имате ли допълнителна работа на непълно работно време, в която например получавате 450 евро, разликата в заплатите, върху която ще ви бъдат изплатени краткосрочни помощи, вече ще бъде намалена до 950 евро бруто.
За разглеждането на възнаграждението от допълнителната заетост няма значение, дали тази заетост е била по време на работните Ви дни (основната работа) или в дните, за които получавате краткосрочните обезщетения. Също така е без значение дали заетостта е обект на социалноосигурителни вноски или не. Наредбата се прилага еднакво за доходите от самостоятелно заети или подпомагащи дейности.
Изключение: От 27 март 2020 г. важи следното: Ако вашата допълнителна работа принадлежи към системно релевантна област (например здравеопазване към болници и аптеки, селско стопанство и снабдяване на хора с храна), спечелените заплати не трябва да се отчитат за добавката към краткосрочните обезщетения, при условие че общият доход от спечеления доход, надбавките за краткосрочните обезщетения и доходите от допълнителната заетост не надвишават нормалния Ви брутен доход (заплата която нормално получавате). Трябва незабавно да уведомите работодателя си, ако искате и ще започвате допълнителна работа. Работодателят може да забрани допълнителната заетост, ако например това е конкурентна дейност.
Начало на допълнителната заетост преди влизане в сила на краткосрочните обезщетения: Работа на непълно работно време, която вече е извършвана и следователно е само „продължена“, не се взема предвид при изчисляване на обезщетенията. За служители, които вече са имали мини заетост или работа на непълно работно време, подлежаща на осигуровки, няма специални съображения при изчисляване за краткосрочните обезщетения.

7. Какво следва ако не можете да достигнете до работното си място?

Вие по принцип носите риска за пътя до работното си място. Ако не се явите на работа, работодателят може да ви предупреди или дори да ви уволни дисциплинарно и, разбира се, в този случай няма да получите заплата. Дали прекратяването би било оправдано в такъв случай, трябва да бъде разгледано съдебно. Вие трябва да се защитите срещу такова уволнение с помощта на иск за защита при уволнение (вижте глава: Вашият работодател ви уволни - подписахте документ, който не сте разбрали). Без защита срещу неправомерно уволнение, която имате само ако сте работили в компанията повече от 6 месеца и компанията има повече от 10 позиции на пълен работен ден, това ще бъде проблематично за вас.
Не забравяйте да се свържете с консултативен център или да потърсите юридически съвет. Във всеки случай трябва да уведомите работодателя, че не можете да се явите на работното си място.

8. Работодателят Ви е уволнил – подписали сте документ, който не разбирате

Проверете дали Вашето уволнение е законно. Можете да се защитите от неоправдано или неправилно уволнение - включително устно или дисциплинарно уволнение. Можете да заведете дело в съда по трудовоправни въпроси. За внасянето на иск имате срок от само три седмици от деня на получаване на известието за уволнение!

Тук ще намерите готов формуляр за такъв съдебен иск, който можете да подадете в правния отдел за внасяне на искове в местния трудов съд, за да спазите 3-седмичния срок!

 

Повече информация по темата уволнение можете да намерите ТУК.

Независимо дали сте уволнен или сте подписали документ, който работодателят ви е представил, незабавно се свържете с адвокатска кантора, вашия синдикат или консултантски център.

Ако печелите малко, можете да подадете молба в местния съд за така наречения сертификат за консултативна помощ, който можете да използвате, за да се консултирате с адвокат.

Незабавно трябва да се регистрирате като търсещ работа в Агенцията по заетостта или JobCenter! Поради настоящата ситуация, можете да направите това и по телефона или в интернет, без лична среща! (https://www.arbeitsagentur.de/eservices)

9. Вашето жилище/ настаняване се предоставя от работодателя. Трябва ли да напуснете квартирата, ако сте уволнен?

Не. Работодателят няма право да ви отстранява от жилището, ако сте изложени на риск да останете без дом. В момента важат и ограничения за пътуване. В никакъв случай не трябва да напускате квартирата си! Свържете се с консултативен център или полицията!

10. Работното Ви място е поставено под карантина и е затворено от отговорните инстанции. Продължавате ли да получавате заплатата си, дори и самите Вие да не сте болни?

По принцип ще продължите да получавате заплатата си, дори ако работодателят Ви не може да ви намери работа. Според настоящата правна ситуация, това се отнася и при пълно затваряне на компанията.

11. Ако детската градина или училището на вашето дете са затворени поради Коронавируса, може ли да останете в къщи и пак да получавате заплатата си?

Трябва да потърсите друга възможност, някой да се грижи за детето Ви, дори хора извън Вашата фамилия. Това често е трудно преди всичко при малки деца. Трябва да потърсите диалог с работодателя си възможно най-скоро и да обмислите заедно дали работата от вкъщи може да бъде опция. Ако това не е възможно и всъщност няма кой да се грижи за детето Ви, можете да останете у дома, тъй като работната заетост в този случай е неприемлива за Вас.
В тези случаи от 30 март 2020 г. можете да получавате обезщетение за загуба на приходи, дължащи се на грижи за деца под 12-годишна възраст (включително приемни деца). Предпоставката е, че не можете да осигурите никаква друга разумна грижа (например от другия родител или групи за спешни случаи в детската градина). Рискови групи като например баби и дядовци не трябва да участват в гледането на детето.
Но също така трябва да сте изчерпали всички други възможности, за да не ходите на работа поради липса на грижа за децата и да ви се плаща. Намаляването на натрупаните наднормени часове на работа има приоритет. Искът за краткосрочните обезщетения също е с приоритет. В противен случай можете да получите обезщетение до шест седмици, а именно 67 процента от нетния Ви доход, но ограничен до максимална месечна сума от 2 016 евро. Плащането се извършва от работодателя, който може да представи искане за възстановяване на сумата до отговорния държавен орган. Наредбата не важи за периоди, когато детските градини или училищата така или иначе  биха били затворени, поради официални ваканции и е ограничена до края на 2020 г.
Ако детето Ви се разболее, важат обичайните правила: служителите имат право на болничен поради болестта на детето. Обезщетението за болест се изплаща от здравноосигурителното дружество за 10 дни, за самотните родители - 20 дни.

12. Какви предпазни мерки трябва да предприеме Вашият работодател, за да ви предпази от Коронавирус?

Работодателят е задължен да се грижи за Вашето здраве. Например, той трябва да осигури дезинфектанти, ако имате често контакт с клиенти. Фирмата трябва също да предостави информация за правилата за безопасност и хигиена на труда и да осигури средствата за това.

13. Живеете в жилище, което работодателят Ви отдава под наем. Трябва ли да напуснете жилището, ако бъдете уволнен?

Не! Можете да бъдете изгонени от жилището, само ако има решение на съда. В момента важат и ограниченията за пътуване. В никакъв случай не трябва доброволно да напускате квартирата си, тъй като след това ще останете без дом и нямате право да се върнете. Това важи и ако имате само устен договор за наем. Ако попаднете под натиск, свържете се с консултативен център или с полицията!

Линкове:

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУСА

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-bg/коронавирус

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus

Информация от германската конфедерация на профсъюзите

https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-5946-11ea-8e68-52540088cada

Информация на Федерално министерство на здравеопазването (немски, английски, руски, турски)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Информация за текущото развитие по света и в Германия (немски език)

https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html


Nach oben

Hotline

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bulgarisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bosnisch Kroatisch Serbisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus und Arbeitsecht Polnisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Rumänisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Ungarisch
Faire Mobilität

Faire Mobilität-Publikationen

Hier bestellen Sie Flyer und Broschüren:

Ansprechpartner Franzisca Pegelow
E-Mail bestellung@faire-mobilitaet.de

Glossar

Begriffe der Arbeitswelt kurz erklärt

Bitte wählen Sie einen Buchstaben:

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K    L   M 

 N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z