Deutscher Gewerkschaftsbund

Информации за Коронавирус и трудово право (Bul­ga­risch)

Информационен вирус на короната

Faire Mobilität

1. Кога можете да си останете в къщи?

Няма лесен отговор на този въпрос.

Не можете да решавате самостоятелно, да не ходите на работа, поради страх от Коронавирус. Работодателят може да реагира с предупреждение и дисциплинарно уволнение.

Ако сте били в контакт със заразен човек, изяснете възможно най-бързо, дали трябва да бъдете поставен под карантина. Ако е необходимо да отсъствате от работа поради подозрение за зараза с Коронавирус, трябва незабавно да уведомите Вашия работодател и да му представите удостоверение за неработоспособност. Всички лица заразени с Коронавирус се докладват в здравните служби от лекуващия лекар. Това е постановление. В случай на карантина Вие трябва да останете вкъщи и заплатата Ви ще продължи да се изплаща от работодателя.

По принцип важи следното: Ако сте болни и не можете да работите - независимо дали става въпрос за Коронавирус или другo заболяване - ще получите от лекаря удостоверение за неработоспособност, което трябва незабавно да изпратите на работодателя и здравноосигурителната компания. В този случай продължавате да получавате заплатата си.

2. При вас е диагностициран Коронавирус.

Ако сте заразени с Коронавирус, трябва незабавно да съобщите на работодателя си за неработоспособността си и да представите болничен лист за очакваната продължителност на заболяването.

За да намалите разпространението на вируса, би било добре да информирате работодателя и колегите си за инфекцията.

3. Задължен ли сте да отидете в командировка в район с високо разпространение на Коронавирус?

Задължението за работа се разпростира и върху командировките.

Ако рискът от инфекция в даден регион е официално потвърден от официалните органи (здравен отдел, районна служба, полиция и други), тогава не е необходимо да пътувате до тези региони.

Тук ще намерите интернет страницата на Робърт Кох Институт с актуални описания на рисковите зони (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html).

4. Какво следва, ако Вашата фирма има по-малко работа поради актуалната ситуация?

Работодателите могат да кандидатстват в Агенцията по заетостта за краткосрочни обезщетения. Работодателят получава обезщетение от държавата за тази част от служителите си, която работи по-малко часове, поради намаляващи поръчки. Тази компенсация възлиза на 60 процента от нетната заплата. Ако имате поне едно дете, ще получите 67 процента от нетната Ви заплата.

Ако работодателят все пак ви изпрати в къщи, вие продължавате да имате право на трудово възнаграждение. Помолете го да потвърди писмено, че трябва да се приберете в къщи или се уверете, че на разговора с работодателя Ви имате свидетел.

Натрупаните наднормени часове не могат да се изразходват едностранно от работодателя, в случай, че той ви освобождава от работа. Винаги се изисква вашето съгласие.

Ако работодателят реши да закрие фирмата като предпазна мярка, той трябва да продължи да изплаща Вашата заплата за периода на закриването.

ВНИМАНИЕ! Не подписвайте никакви документи, които работодателят Ви представя поради кризата с Коронавирус. Това могат да бъдат документи за уволнение, споразумение за прекратяване или споразумение за промяна на работния Ви договор, които могат да имат отрицателни последици за вас.

5. Работодателят Ви е уволнил – подписали сте документ, който не разбирате

Проверете дали Вашето уволнение е законно. Можете да се защитите от неоправдано или неправилно уволнение - включително устно или дисциплинарно уволнение. Можете да заведете дело в съда по трудовоправни въпроси. За внасянето на иск имате срок от само три седмици от деня на получаване на известието за уволнение!

Тук ще намерите готов формуляр  за такъв съдебен иск, който можете да подадете в правния отдел за внасяне на искове в местния трудов съд, за да спазите 3-седмичния срок!

 

 

Повече информация по темата уволнение можете да намерите https://www.fair-arbeiten.eu/bg/.

Независимо дали сте уволнен или сте подписали документ, който работодателят ви е представил, незабавно се свържете с адвокатска кантора, вашия синдикат или консултантски център.

Ако печелите малко, можете да подадете молба в местния съд за така наречения сертификат за консултативна помощ, който можете да използвате, за да се консултирате с адвокат.

Незабавно трябва да се регистрирате като търсещ работа в Агенцията по заетостта или JobCenter! Поради настоящата ситуация, можете да направите това и по телефона или в интернет, без лична среща! (https://www.arbeitsagentur.de/eservices)

6. Живеете в жилище, което работодателят Ви отдава под наем. Трябва ли да напуснете жилището, ако бъдете уволнен?

Не! Можете да бъдете изгонени от жилището, само ако има решение на съда. В момента важат и ограниченията за пътуване. В никакъв случай не трябва доброволно да напускате квартирата си, тъй като след това ще останете без дом и нямате право да се върнете. Това важи и ако имате само устен договор за наем. Ако попаднете под натиск, свържете се с консултативен център или с полицията!

7. Работното Ви място е поставено под карантина и е затворено от отговорните инстанции. Продължавате ли да получавате заплатата си, дори и самите Вие да не сте болни?

Няма ясен отговор на този въпрос. По принцип ще продължите да получавате заплатата си, въпреки че работодателят Ви няма работа за Вас. В отделни случаи, при заповеди от официални инстанции, ситуацията може да се различава . Ето защо се препоръчва да изясните въпроса с работодателя си или с работния съвет, който отговаря за вас.

8. Ако детската градина или училището на вашето дете са затворени поради Коронавируса, може ли да останете в къщи и пак да получавате заплатата си?

Трябва да потърсите друга възможност, някой да се грижи за детето Ви. Това често е трудно преди всичко при малки деца. Трябва да потърсите разговор с работодателя си възможно най-скоро и да обмислите заедно дали работата от вкъщи може да бъде опция.

Ако детето Ви се разболее, важат обичайните правила: служителите имат право на болничен поради болестта на детето. Обезщетението за болест се изплаща от здравноосигурителното дружество за 10 дни, за самотните родители - 20 дни.

За кратък период от няколко дни служителят може да продължи да получава заплата от работодателя, ако това не е било изключено в трудовия договор или колективния трудов договор.

9. Какви предпазни мерки трябва да предприеме Вашият работодател, за да ви предпази от Коронавирус?

Работодателят е задължен да се грижи за Вашето здраве. Например, той трябва да осигури дезинфектанти. Фирмата трябва също да предостави информация за правилата за безопасност и хигиена на труда и да осигури средствата за това.

Линкове:

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУСА

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-bg/коронавирус

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus

Информация от германската конфедерация на профсъюзите

https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-5946-11ea-8e68-52540088cada

Информация на Федерално министерство на здравеопазването (немски, английски, руски, турски)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Информация за текущото развитие по света и в Германия (немски език)

https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html


Nach oben

Hotline

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bulgarisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bosnisch Kroatisch Serbisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus und Arbeitsecht Polnisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Rumänisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Ungarisch
Faire Mobilität

Faire Mobilität-Publikationen

Hier bestellen Sie Flyer und Broschüren:

Faire Mobilität, Kapweg 4, 13405 Berlin
Ansprechpartner Franzisca Pegelow
E-Mail mobilitaet@dgb.de
Telefon (+49) 030 – 21 240 541

Unsere Publikationen erhalten Sie auch in den Beratungsstellen für mobile Beschäftigte.

Glossar

Begriffe der Arbeitswelt kurz erklärt

Bitte wählen Sie einen Buchstaben:

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K    L   M 

 N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z