Deutscher Gewerkschaftsbund

Információk: koronavírus és a munkajog (Ungarisch)

Információs koronavírus

Faire Mobilität

1. Mikor maradhat otthon?

Erre a kérdésre nincs egyszerű válasz.
Nem szabad azonban önállóan úgy döntenie, hogy a koronavírustól való félelme miatt nem megy többet dolgozni. A munkáltató ebben az esetben figyelmeztetéssel élhet és el is bocsáthatja.
Ha kapcsolatba lépett egy fertőzött személlyel, a lehető leghamarabb tisztázza, szükséges-e karanténba mennie. Ha felmerül a gyanu, hogy koronavírussal fertőzött, és ennek orvosi tisztázása érdekében távol kell maradnia a munkahelyétől, akkor erről haladéktalanul értesítenie kell a munkáltatót, és munkaképtelenségről szóló igazolást is be kell mutatnia. A kezelő orvos minden koronavírussal fertőzött személyt jelent az egészségügyi hivatalnak, ez előírás. Karantén esetén otthon kell maradnia, és a bérét a munkáltatónak kell tovább fizetnie.

Alapvetően, ha beteg és emiatt munkaképtelen - akár koronavírus, akár valami más miatt -, akkor az orvostól kap munkaképtelenségi igazolást, amelyet azonnal el kell küldenie a munkáltatónak és az egészségbiztosítónak. Ön továbbra is megkapja a munkabérét.

A jelenlegi helyzet miatt, 2020. június 23-ig Ön jogosult a háziorvossal folytatott telefonos beszélgetés alapján akár 14 napra munkaképtelenségrül szóló igazolást kapni. A munkaképtelenségről szóló igazolást Önnek postai úton küldik meg.

Ez azonban csak a következőkre vonatkozik:

  • a felső légúti betegségben szenvedő betegekre, akik enyhe tüneteket mutatnak,
  • a felső légúti megbetegedésben szenvedő betegekre, akiknek enyhe tünetei vannak, és akiknél fennáll a gyanú, hogy a vírussal fertőzöttek lehetnek.

2. Amennyiben Önnél koronavírust diagnosztizáltak

Ha koronavírussal fertőzött, akkor haladéktalanul értesítenie kell a munkáltatót a munkaképtelenségéről, és a betegség várható időtartamát egy munkaképtelenségről szóló igazolással kell a munkáltató és a betegbiztosító felé igazolnia.
A vírus terjedésének csökkentése érdekében jó lenne, ha tájékoztatná a munkáltatót és a kollégáit is a fertőzésről.

3. Mi van akkor, ha van egy fertőzött személy a vállalatnál, ahol dolgozom?

Ön még ekkor sem maradhat otthon. Ha szorosabb kapcsolatban volt az adott személlyel, az egészségügyi hivatal felveszi Önnel a kapcsolatot, és karanténba küldi. Ön azonban továbbra is megkapja a munkabérét (a BGB 616. §-a vagy az IfSG 56. §-a szerint).

4. Üzleti útra kell mennie egy olyan területre, ahol magas a koronavírus elterjedtsége?

A munkavégzési kötelessége alapvetően az üzleti utakra is kiterjed.
Ha azonban a megfertőződés kockázatát egy régió hatóságai (egészségügyi hivatal, kerületi hivatal, rendőrség vagy mások) hivatalosan megállapították, akkor nem kell utaznia ezekbe a régiókba.
A Robert Koch Intézet weboldalán megtalálja az ilyen fertőzött, kockázati területek aktuális leírását: (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html).

5. Mi történik, ha a munkáltatónál a jelenlegi helyzet miatt kevés munka van?

A munkáltatók a Munkaügyi Hivataltól ún. csökkentett munkaidő esetén járó ellátást (Kurzarbeitergeld) igényelhetnek. A munkáltató kompenzációs kifizetést kap az államtól azon alkalmazottai után, akik a kevesebb megrendelés miatt csökkentett munkaidőben dolgoznak, melyet aztán az Ön számára ki kell fizetnie. Ez a kompenzáció a kiesett nettó bér 60% -át teszi ki. Ha legalább egy gyermeke van, akkor a kiesett nettó bér 67% -át kapja.
Ha a munkáltató Önt haza küldi, akkor továbbra is jogosult a munkabérére. Kérje meg a munkáltatót, hogy írásban erősítse meg, hogy haza kell mennie, vagy győződjön meg arról, hogy a munkáltatóval folytatott megbeszélésre tanu jelenlétében kerül sor.
Ha Önt a munkáltató mentesíti a munkavégzése alól,a munkaidőszámlákat nem használhatja fel egyoldalúan. Ehhez minden esetben az Ön jóváhagyása szükséges.
Ha a munkáltató óvintézkedésként úgy dönt, hogy az üzemet/a céget bezárja, akkor is tovább kell fizetnie kell a munkabérét a bezárás ideje alatt.
FIGYELEM! Ne írjon alá olyan papírokat, amelyeket a munkáltató a korona válság miatt ad Önnek. Lehetséges, hogy ezek felmondást, közös megegyezéses felmondást vagy módosító megállapodást tartalmaznak, amely negatív következményekkel járhat az Ön számára.

6. Kereshet-e Ön valamit a csökkentett munkaidő után járó támogatás (Kurzarbeitergeld) mellett?

Az, hogy a mellékállásbólszármazó kiegészítő jövedelem hatással van-e a csökkentett munkaidő után járó juttatás összegére, nagymértékben függ a mellékállás megkezdésének időpontjától.

Ön a mellékállást a a csökkentett munkaidő (Kurzarbeit) alatt kezdte el: Ha Ön a mellékállást a csökkentett munakidőre járó juttatással egy időben vagy annak kezdete után kezdte el, akkor annak összegét figyelembe veszik a csökkentett munkaidőre járó juttatás kiszámításakor. Például általában bruttó 2400 EUR-t kap (cél jutattás). A csökkentett munkaidő miatt azonban kevesebb óraszámban dolgozik, és csak 1000 euró bruttó bért kap a munkáltatótól (tényleges juttatás). Az 1000 és 2400 euró közötti különbség, vagyis bruttó 1400 eurónak először ki kell számolnia a nettó összegét, és a csökkentett munkaidő esetén ennek kapja meg a 60 vagy  67 százalékát. Amennyiben ezen felül mellékállásban dolgozik, amiért pl. 450 eurót kap, akkor az a bérkülönbség, amely után a csökkentett munkaidőre járó juttatás t kapja, bruttó 950 euróra csökken.

A mellékállásból származó javadalmazás figyelembevétele szempontjából nem számít, hogy ezt ténylegesen a fő munkahelyen munkával töltött napon vagy a csökkentett munkaidő miatt kiesett munkanapon érte el. Az sem számít, hogy ez egy társadalombiztosítási kötelezettség alá eső foglalkoztatás vagy mini job. A szabályozás egyaránt vonatkozik az önálló vállalkozásból vagy segítő tevékenységből származó jövedelemre.

Kivétel: 2020. március 27-től a következő alkalmazandó: Ha a részmunkaidős foglalkoztatása rendszerszintű szempontból releváns területhez tartozik (például egészségügyi ellátás, amely kórházakkal vagy gyógyszertárakkal kapcsolatos, mezőgazdaság vagy élelmiszerellátás), a keresett bért nem kell beleszámítani a csökkentett munkaidő után nyújtott támogatásba, feltéve, hogy az így elért teljes jövedelem, amely a keresett jövedelemből, a csökkentett munkaidő után járó juttatásból és a kiegészítő jövedelemből tevődik össze,  nem haladja meg a szokásos bruttó jövedelmet (céljuttatás). Önnek azonnal értesítenie kell a munkáltatóját, ha mellékállást szeretne vállalni vagy fog vállalni. A munkáltató megtilthatja a mellékállást, ha például olyan tevékenységről van szó, amely  a munkáltató tevékenységével versenyben van.

Ön a mellékállást  a csökkentett munkaidőben történő munkavégzés  (Kurzarbeit) előtt kezdte el: Azt a mellékállást, amelyet már korábban elkezdtek, és amelyet csak "folytatnak", a csökkentett munkaidő után járó juttatás számításánál nem vesznek figyelembe. Azokra a munkavállalókra, akik már a csökkentett munkaidő megkezdése előtt mini job keretében vagy egy társadalombiztosítási kötelezettség alá eső foglalkoztatás keretében dolgoztak, a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás utáni juttatás (Kurzarbeitergeld) kiszámításakor és kérelmezésekor semmiféle eltérő szabály nem vonatkozik.

7. Mi történik akkor, ha Ön nem éri el a munkahelyét?

Az út kockázatát alapvetően Ön viseli. Ha Ön nem jelenik meg a munkahelyen, a munkáltató figyelmeztetheti vagy elbocsáthatja, és természetesen Ön  nem fog fizetést kapni. Azt, hogy ilyen esetben egy felmondás jogszerű- e, bíróságnak kell felülbírálnia.  Önnek a felmondást keresettel kell megtámadni a bíróság előtt (lásd az 8. fejezetet: A munkáltató elbocsátotta Önt – Ön aláírt egy dokumentumot, amelyet nem értett meg). A felmondási védelem nélkül - amely csak akkor áll fenn, ha 6 hónapnál hosszabb ideje dolgozik a munkáltatónál, ahol több mint 10 főt foglalkoztatnak teljes munkaidőben - keresetet indítania problematikus lesz.

Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot egy tanácsadó központtal vagy kérjen ügyvédtől jogi tanácsot. Önnek azonban minden esetben értesítenie kell a munkáltatót, hogy nem tud megjelenni a munkahelyén.

8. A munkáltató elbocsátotta Önt – Ön aláírt egy dokumentumot, amelyet nem értett meg

Ellenőriztesse, hogy az Ön felmondása törvényes-e. Ön felléphet egy indokolatlan vagy jogtalan felmondás ellen, ideértve a szóbeli vagy azonnali hatályú felmondást is. A munkaügyi bíróságon keresetet nyújthat be, a felmondás kézhezvételétől számítva azonban csak 3 hét áll rendelkezésére!
Itt található egy minta egy ilyen keresethez, amelyet a 3 hetes határidő betartása érdekében a helyi munkaügyi bíróság jogi irodájában nyújthat be.

 

A felmondással kapcsolatban további információkat itt találhat: https://www.fair-arbeiten.eu/hu/.
Függetlenül attól, hogy felmondást kapott e, vagy a munkáltató által Ön elé tett dokumentumot írt alá, azonnal vegye fel a kapcsolatot egy ügyvédi irodával, a szakszervezettel vagy egy tanácsadó központtal.
Ha keveset keres, akkor a helyi bíróságnál ún. tanácsadáshoz szükséges igazolást (Beratungshilfeschein) kérhet, amelynek segítségével felkereshet egy ügyvédet.

Önnek azonnal álláskeresőnek kell jelentkeznie a Munkaügyi Hivatalnál vagy a JobCenternél! A jelenlegi helyzet miatt ezt telefonon vagy az interneten is megteheti, személyes találkozó nélkül! (https://www.arbeitsagentur.de/eservices)

9. Olyan lakásban él, amelyet a munkáltatótól bérel. El kell hagynia a lakást, ha felmondanak Önnek a munkahelyén?

Nem! Csak akkor lehet kilakoltatni Önt lakásából, ha bírósági határozat van erről. Azonkívül jelenleg utazási korlátozások vannak érvényben. Semmilyen körülmények között nem szabad önként elköltöznie a szállásról, mivel hajléktalan lesz, és nem lesz visszatérési joga. Ez akkor is érvényes, ha csak szóbeli bérleti szerződéssel rendelkezik. Ha nyomás alá kerül, forduljon tanácsadó központhoz vagy a rendőrséghez!

10. Mi történik, ha az Ön munkahelyét az illetékes hatóság karantén alá helyezte, és bezárását rendelte el?  Kap Ön továbbra is munkabért akkor is, ha nem beteg?

Alapvetően Ön továbbra is megkapja a fizetését, ha a munkáltató nem tud Önnek munkát biztosítani. A jelenlegi jogi értelmezés szerint ez vonatkozik arra az esetre is, ha a munkahelyét az illetékes hatóság bezárja.

11. Ha a koronavírus miatt gyermeke óvodáját vagy iskoláját bezárták, Ön otthon maradhat-e és továbbra is megkaphatja-e a fizetését?

Meg kell vizsgálnia, hogy van-e lehetősége a gyermekek felügyeletét másképp megoldani, akár a családon kívüli más személy segítségével. Ez kisgyermekek esetében gyakran nehéz. A lehető leghamarabb beszéljen a munkáltatóval, és együtt mérlegeljék, hogy lehetséges-e az otthonról dolgozás. Amennyiben ez nem lehetséges, és valóban nem tudja  a gyermek felügyeletét máshogy megoldani, akkor otthon maradhat, mert a munkavégzés méltánytalan terhet ró Önre.

Ebben az esetekben a 12 éves kor alatti gyermekek (ideértve a nevelt gyermekeket is) gondozása miatti bevételkiesés okán 2020. március 30. óta kompenzációra jogosult, a gyermek felügyelet miatt kiesett jövedelme után. Ennek előfeltétel az, hogy a felügyeletet semmilyen más ésszerű módon (például a másik szülő útján, vagy intézmény által biztosított felügyelettel) nem tudja megoldani. Olyan kockázati csoportot, mint pl. a gyermek nagyszüleit nem köteles bevonni.

Ahhoz, hogy a gyermekfelügyelet miatt a munkahelyétől távol maradjon, az összes többi lehetőséget ki kell merítenie így pl. az összegyűjtött túlórák leépítésének elsőbbsége van.  A csökkentett munkaidő után járó juttatások szintén prioritást élveznek. Egyébként Ön legfeljebb hat hétre kaphat kompenzációt, azaz a nettó jövedelmének 67% -át, de legfeljebb havi 2,016 eurót. A kifizetést a munkáltató teljesíti, aki visszatérítési kérelmet nyújthat be a felelős állami hatósághoz. A rendelkezés nem vonatkozik azokra az időszakokra, amikor az intézmény az iskolai szünidő miatt egyébként bezárásra kerül, és 2020 végéig korlátozott.

Ha a gyermeke megbetegszik, akkor a szokásos szabályokat kell alkalmazni: a munkavállalók a gyermek betegsége miatt szabadságot vehetnek igénybe. A betegbiztosítási ellátást az egészségbiztosító társaság fizeti ki 10 napig, az egyedülálló szülők számára 20 napig.
Néhány napig van lehetőség arra is, hogy a munkavállaló továbbra is megkapja a fizetését a munkáltatótól, ha ezt a munkaszerződés vagy a kollektív szerződés nem zárja ki.

12. Milyen óvintézkedéseket kell tennie a munkáltatójának, hogy megóvja Önt a koronavírustól?

A munkáltató gondosságra köteles. Például fertőtlenítőszereket kell biztosítania, ha Ön gyakran kerül ügyfelekkel kapcsolatba. Az üzemnek/munkáltatónak információkat kell szolgáltatnia a munkahelyi biztonsági és higiéniai szabályokról, és ehhez biztosítania kell az eszközöket is.

Linkek:

A legfrissebb információk a CORONAVIRUS-ról

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/a-coronáról

Információ a Német Szakszervezeti Szövetségtől (DGB)

https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-5946-11ea-8e68-52540088cada

Információk a Szövetségi Egészségügyi Minisztériumtól (német, angol, orosz, török)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Információ a jelenlegi fejleményekről világszerte és Németország számára (német)

https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html
 


Nach oben
Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Ungarisch
Faire Mobilität
Hotline Landwirtschaft Ungarisch
Faire Mobilität

Kontakt

Faire Mobilität 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-Mail kontakt@faire-mobilitaet.de 
Telefon +49 30 219653721

 

 

Támogatja

BMAS

BMAS