Deutscher Gewerkschaftsbund

Hotline Bulgarisch

Hotline Arbeitsrecht Bulgarisch

Faire Mobilität

Вашите трудови права в Германия на български език

Консултационната мрежа "Справедлива Мобилност" на Конфедерецията на синдикатите в Германия DGB включи национална информационна линия за инфoрмация по трудово-правни въпроси. Ние предлагаме първоначлна ориентировъчна информация, както и информация, къде може да получите помощ при въпроси от друго естество.

Понеделник, вторник, сряда  и четвъртък от 9:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00.


Nach oben

Kostenlose Hotline

Hot­li­ne Bul­ga­risch
Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bulgarisch
Faire Mobilität

Hot­li­ne BKS
Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bosnisch Kroatisch Serbisch
Faire Mobilität

Hot­li­ne Pol­nisch
Hotline Coronavirus und Arbeitsecht Polnisch
Faire Mobilität

Hot­li­ne Ru­mä­nisch
Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Rumänisch
Faire Mobilität

Hot­li­ne Un­ga­risch
Hotline Arbeitsrecht Ungarisch
Faire Mobilität