Deutscher Gewerkschaftsbund

Декември 2013

Знанието е защита!

von Националния съвет на съюза на синдикатите в Германия, конфедерацията на независимите синдикати в България, конфедерацията на труда подкрепа както и от българското посолство в Берлин – отдел трудови и социални въпроси
Знанието е защита!

Знанието е защита! DGB

 „Знанието е защита! Какво би трябвало да знаете за да работите успешно в Германия“
Брошурата е пътеводител за българи, които иксат временно или дълготрайно да работят и живеят в Германия.
Тя съдържа информации, които ще Ви помогнат да намерите в Германия легална работа при справедливи условия, бе да се експлоатира  Вашия труд. 
От изданието на бългаски език ще се отпечатат 15000 броя, които ще се раздадат на участващите в изготвянето й, както и на други организации в България и Германия.
Брошурата „Знанието е защита! Какво би трябвало да знаете за да работите успешно в Германия“ е разработена взаимно от националния съвет на съюза на синдикатите в Германия, конфедерацията на независимите синдикати в България, конфедерацията на труда подкрепа както и от българското посолство в Берлин – отдел трудови и социални въпроси.


Nach oben

Kontakt

Faire Mobilität 
DGB, Kapweg 4, 13405 Berlin
Ansprechpartner
Dominique John
E-Mail mobilitaet@dgb.de
Telefon (+49) 030 – 21 240 540