Deutscher Gewerkschaftsbund

Консултативен център “Справедлива мобилност” във Франкфурт

Letitia Matarea-Türk

Letitia Matarea-Türk

Natalia Maier

Natalia Maier

Aura Plesca

Aura Plesca

Faire Mob

Maria Aniol

Ivan Ivanov

Ivan Ivanov

Сътрудничество
Консултативният център “Справедлива мобилност” във Франкфурт е организиран към Европейското сдружение за въпросите на работниците-мигранти

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bulgarisch
Faire Mobilität