Deutscher Gewerkschaftsbund

Informaţii în trei minute

Proiectul « mobilitate echitabilă »

Obiectivul  
Sprijinirea lucrătorilor mobili din statele membre ale Uniunii Europene care provin din Europa Centrală şi de Est la impunerea pe piaţa muncii germană de salarii juste şi condiţii de muncă echitabile.

Metode 
Consilierea lucrătorilor mobili, în limbile lor naţionale, privind drepturile şi posibilităţile lor în Germania. Elaborarea şi distribuirea de informaţii şi materiale didactice şi de şcolarizare.

Parteneri de proiect
Consiliul director federal al Confederaţiei Germane a Sindicatelor (responsabilitate generală), bfw – întreprinderea de perfecţionare, Uniunea europeană a lucrătorilor migranţi, Project Consult GmbH (PCG)

Parteneri de cooperare 
Arbeit und Leben (viaţă şi muncă) (Berlin, Hamburg și NRW), Arbeiterwohlfahrt (asociaţia de sprijinire a muncitorilor) München, Betriebsseelsorge Stuttgart-Rottenburg, organizaţii de district şi regionale ale DGB, sindicate de ramură ale DGB

Locaţii 
Coordonarea proiectului se realizează la Berlin, centre de consiliere există la Berlin, Frankfurt pe Main, Kiel, Oldenburg, München, Dortmund şi Stuttgart

Finanţarea
Ministerul Federal al Muncii şi Problemelor Sociale, consiliul director federal al Confederaţiei Germane a Sindicatelor

Durata proiectului 
august 2011 - decembrie 2016

Proiectul „mobilitate echitabilă“ ajută la impunerea pe piaţa muncii germană a plăţii salariilor juste şi a condiţiilor de muncă echitabile pentru lucrătorii din statele membre ale Uniunii Europene care provin din Europa Centrală şi de Est. Responsabil pentru acest proiect este consiliul director federal al Confederaţiei Germane a Sindicatelor (DGB). Proiectul este susţinut de Ministerul Federal al Muncii şi Problemelor Sociale şi de Fondul Social European.

În cadrul proiectului
...s-a elaborat un studiu menit să analizeze problemele frecvent întâlnite ale lucrătorilor din Europa Centrală şi de Est şi nevoia acestora de a putea accesa prestaţii de consiliere în problemele de drept social şi al muncii. S-au dezvoltat recomandări de acţiune politică.

...s-au înfiinţat şapte centre de primă consiliere, unde lucrătorii mobili pot primi, în limbile lor naţionale, informaţii despre dreptul social şi al muncii. Aceste centre de consiliere cooperează cu alte instituţii care activează la nivel local având aceleaşi preocupări şi făcând parte dintr-o reţea operativă la nivel naţional.

...s-au dezvoltat o serie de  materiale didactice menite să sensibilizeze şi să lămurească despre situaţia lucrătorilor mobili. Cu ajutorul unor pachete modulare de calificare-perfecţionare va fi şcolarizat personalul comitetelor reprezentanţelor salariaţilor şi de întreprindere, personal care, de regulă, constituie primul punct de contact în cadrul întreprinderilor şi administraţiilor, dacă este vorba de problema salariilor şi condiţiilor de muncă. În afară de aceasta, va fi şcolarizat personalul unor alte instituţii de consiliere aproape de sindicate.

...se dezvoltă şi se implementează măsuri suplimentare care sunt menite să sprijine şi să adâncească dialogul transnaţional al sindicatelor.

Kontakt

Faire Mobilität 
DGB, Kapweg 4, 13405 Berlin
Ansprechpartner
Dominique John
E-Mail mobilitaet@dgb.de
Telefon (+49) 030 – 21 240 540